Kurullar

KONGRE BAŞKANI

Teoman Soysal

KONGRE SEKRETERLERİ

A. Muzaffer Demir
Fahir Özkalemkaş
İbrahim C. Haznedaroğlu

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

BAŞKAN : Teoman Soysal
II. BAŞKAN : Hale Ören
GENEL SEKRETER : A. Muzaffer Demir
ARAŞTIRMA SEKRETERİ : İbrahim C. Haznedaroğlu
SAYMAN : Fahir Özkalemkaş
ÜYE : A. Zahit Bolaman
ÜYE : Mehmet Sönmez